West Pharmaceutical Services d.o.o.

West Pharmaceutical Services d.o.o.
14. Septembra 2021. Nema komentara Nekategorizovano Milka

Tražite posao kao Junior Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu?

West Pharmaceutical Services d.o.o. raspisuje konkurs za radno mesto: Junior Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu

Kovin

Uslovi:

 • Visoko obrazovanje prvog ili drugog stepena studija ili iskustvo u radu na poslovima obezbeđenja minimum godinu dana
 • Položen stručni ispit za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Položen ispit iz oblasti zaštite od požara
 • Znanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point)/PC skills (Word, Excel, Power Point)
 • Znanje engleskog jezika govornog i pisanog (srednji nivo)
 • Odlična veština komunikacije na svim nivoima
 • Dobro poznavanje relevenatnih zakona i podzakonskih akata iz oblasti BZR, ZOP i ZŽS
 • Sposobnost da obučava i motiviše zaposlene za primenu procedura bezbednosti i zaštite na radu
 • Timski rad- Svestan uloge timskog igrača

Glavna zaduženja:

 • Vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • Vrši zaduženje/razduženje ličnih zaštitnih sredstava
 • Vrši procenu rizika za radne aktivnosti
 • Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
 • Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad
 • Organizuje prethodne i periodične lekarske preglede zaposlenih
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje
 • Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Vrši nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara, vrši permanentne  preglede PPZ uređaja i opreme. Sarađuje sa inspekcijom, organizuje korektivne mere u skladu sa rešenje, obučava zaposlene za PPZ
 • Vrši kontrolu bezbednog rada spoljnih izvođača u saradnji sa licem za bezbednost firme izvođača
 • Obavlja poslove vezane za zašitu životne sredine u vidu pripremanja i izrade dokumentacije za kretanje otpada, merenje emisije polutanata u vazduh, ažuriranje bezbednosnih listova, obuke zaposlenih, izveštavanje nadležnih državnih organa shodno Zakonu o zaštiti životne sredine
 • Vrši obilaske pogona po unapred utvrđenom planu i popunjava ček listu sa nalazima
 • Obavlja sve dužnosti u skladu sa procedurama kompanije iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu kao i zaštite životne sredine, kao i drugom važećom zakonskom regulativom

Šta nudimo:

 • Odlične uslove rada
 • Organizovan prevoz do i iz Kovina za zaposlene koji žive u Beogradu i Pančevu
 • Lični i profesionalni razvoj
 • Modernu i opremljenu kantinu sa kuvanim oborkom
 • Privatno zdravstveno osiguranje
 • Priljateljski i dinamičan tim

Rok za konkurisanje: 29.09.2021.

Konkurišite

poslomanija

About The Author