Astra – akcija protiv trgovine ljudima

Astra – akcija protiv trgovine ljudima
9. Juna 2021. Nema komentara Nekategorizovano Milka

Tražite posao kao Konsultant/kinja na programu direktne pomoći i SOS telefona za podršku žrtvama trgovine ljudima?

Astra – akcija protiv trgovine ljudima raspisuje konkurs za radno mesto: Konsultant/kinja na programu direktne pomoći i SOS telefona za podršku žrtvama trgovine ljudima

Beograd

Obavezne kvalifikacije:

 • Diplomirani socijalni radnik/ca, psiholog/škinja, pedagog/škinja, i defektolog/škinja
 • Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite
 • Minimum 3 godine iskustva u sistemu socijalne zašite
 • Iskustvo u radu sa vulnerabilnim grupama

Prednosti:

 • Iskustvo u upravljanju projektima
 • Iskustvo javnog prezentovanja na srpskom i engleskom jeziku
 • Statistička obrada i predstavljanje podataka
 • Vozačka dozvola B kategorije-aktivni vozač

Opis dužnosti:

 • Asistiranje koordinatorki programa u sprovođenju svih aktivnosti programa direktne pomoći
 • Vođenje administracije i redovno ažuriranje data baze
 • Uska saradnja sa članovima tima u okviru ispunjenja ciljeva programa
 • RazviiiađipidileinCplanova zaštite i usluga
 • Sprovođenja i praćenje aktivnih predmeta i individualnih planova usluga
 • Kontinuiran rad sa klijentima
 • Procena potreba klijenata Programa direktne pomoći i SOS telefona
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu po potrebi programa i projekata
 • Rad na terenu
 • Logistika i podrška istraživačkom radu u okviru ASTRE
 • Umrežavanje sa partnerskim organizacijama i institucijama
 • Upoznavanje novih članova sa procedurama rada Programa direktne pomoći i SOS
 • telefona
 • Kreiranje informativno promotivnih materijala u saradnji sa ostalim članovima ASTRA
 • tima
 • Predlaganje poboljšanja i razvijanja svih aspekata programa
 • Redovno prisstvo supervizijama i sastancima


Očekujemo:

 • Striktno pridržavanje procedura Programa direktne pomoći i SOS telefona
 • Efektivno angažovanje svih raspoloživih resursa u cilju sprovošenje aktivnosti u okviru programa
 • Pedantno, pravovremeno i precizno zavođenje podataka u vezi sa svakim pojedinačnim predmetom
 • Istinsko interesovanje za humane ciljeve, kao i spremnost za rad u multikulturalnoj sredini
 • Visok nivo senzibiliteta za rad sa žrtavma i visok stepen profesionalizma u radu
 • Visoka sposobnost verbalne i pisane komunikacije na srpskom i engleskom jeziku
 • Sposobnost snalaženja u kriznim situacijama
 • Sposobnost rada u timu
 • Organizacione sposobnosti
 • Sposobnost donošenja odluka u hodu i u kratkom roku
 • Sposobnost aktivnog slušanja i empatija
 • Pedantnost i preciznost u radu sa dokumentacijom
 • Fleksibilnost u radu i u odnosu na radno vreme
 • Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

Nudimo:

 • Podršku u upoznavanju sa sistemom rada Direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima i procedurama rada SOS telefona
 • Stalnu superviziju
 • Radu podsticajnom okruženju
 • Mogućnost razvoja drugih profesionalnih veština i znanja

Prijave slati elektronskim putem i dostaviti motivaciono pismo…

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju gore navedene uslove neće biti razmatrane.
ASTRA će kontaktirati samo kandidate koji budu uđu u uži krug izbora.

Rok za konkurisanje: 09.07.2021.

Konkurišite

poslomanija

About The Author